Adatvédelmi szabályzat


1. Adatkezelési alapelvek

Az AdWordsScripts.hu (továbbiakban Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít Látogatója személyes adatainak védelmére. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Szolgáltató a saját adatbázisában található személyes adatokat harmadik fél számára nem adja tovább, kivéve, ha azt jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezővé teszi.

2. Kezelt adatok köre és felhasználásának céljai

2.1. Weboldal látogatottságának elemzése

Szolgáltató a Google Analytics digitális analitikai szolgáltatás segítségével elemzi a Weboldal látogatottságát és használatát. A digitális analitikai szolgáltatásokban nem tárolhatók személyes azonosításra alkalmas adatok, viszont úgynevezett cookie alapon képesek anonim módon azonosítani a visszatérő látogatókat. A Google Analytics adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken.

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=hu

Látogatónak lehetősége van, hogy a Google Analytics anonim adatgyűjtését blokkolja. Az ehhez szükséges eszközt és további információkat a következő linken ér el.

 

2.2. Személyre szabott hirdetések

Weboldal Google AdWords és Facebook remarketing követő kódot tartalmaz. A követő kód segítségével a Google AdWords és Facebook hirdetési rendszere cookie alapon, anonim módon tudja targetálni Látogatót a Weboldal személyre szabott ajánlataival. A Google AdWords adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken.

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=hu

Látogatónak lehetősége van, hogy a Google AdWords személyre szabott hirdetéskiszolgálását blokkolja. Az ehhez szükséges eszközt és további információkat a következő linken ér el.

A Facebook adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken.

https://www.facebook.com/policy.php

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu

Látogatónak lehetősége van, hogy a Facebook személyre szabott hirdetéskiszolgálását blokkolja. Az ehhez szükséges eszközt és további információkat a következő linken ér el.

https://www.facebook.com/help/568137493302217

2.3. Kommentelés

Weboldalon található posztokhoz Látogatónak lehetőség nyílik kommentelésre. A komment kizárólag az adott témához kapcsolódó kérdés vagy hozzászólás lehet. Szolgáltató lehetőségeihez mérten moderálja a kommenteket, viszont Látogató teljes jogi felelősséggel tartozik az általa írt kommentért.

Komment írásánál a kötelező megadandó adat a név és email cím, opcionálisan megadható Látogató weboldalának domain neve is. Ezen adatok a Szolgáltató belső adatbázisában tárolódnak, a megadott név és domain neve publikusan elérhető lesz a kommenteknél.

2.4. Kapcsolatfelvétel

Látogatónak lehetősége van felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot a Weboldal tartalmához kapcsolódó kérdésekkel. Szolgáltató az ilyen módon kapott emaileket csak saját levelezésében tárolja, saját hírlevél rendszerének sem adja tovább Látogató email címét. Szolgáltató ezen emaileket az aktuális kérdés válaszára vagy későbbi egyedi megkeresésre használhatja fel.

2.5. Hírlevél

Szolgáltató lehetőséget biztosít Látogató számára, hogy feliratkozzon Szolgáltató hírlevelére, amiben a Weboldalon elhelyezett új tartalmakról értesülhet. Szolgáltató hírlevél küldésére a Mailchimp hírlevélküldő rendszert használja. Látogatónak minden esetben lehetősége van leiratkozni Szolgáltató hírleveléről a hírlevélben található “Leiratkozom” gomb segítségével.

A Mailchimp adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

3. Érintettek jogai

Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltatótól a rá vonatkozó adatkezelési kérdésekben. Látogató az info@adwordsscripts.hu email címen fordulhat Szolgáltatóhoz adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben. Szolgáltatónak kötelessége, hogy a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül tájékoztassa Látogatót a feltett adatvédelmi kérdésekről.

Látogató bármikor jogosult személyes adatai helyesbítését kérni Szolgáltatótól.

Látogató bármikor jogosult személyes adatainak törlését kérni Szolgáltatótól. Szolgáltató köteles írásos visszaigazolást küldeni látogató részére a törlés tényének megtörténtéről.

4. Jogérvényesítés lehetőségei

Látogató jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

5. Cégadatok

Szolgáltató elérhetőségei

Név: Holló Krisztián ev.
Cím: 2049 Diósd, Dália utca 2.
E-mail: info@adwordsscripts.hu

Weboldal tárhely szolgáltatójának elérhetőségei

Név: Tárhelypark Kft.
Cím: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
E-mail: info@tarhelypark.hu